Quy Tắc Lãnh Địa Chiến
06/07/2016

1. Lãnh địa chiến

l  Quân đoàn cần đạt cấp độ 20, sẽ mở khoá tính năng lãnh địa chiến

l  mục đích :

Tranh đoạt bạc : bạc là nguyên liệu quan trọng trong lãnh địa

Tranh đoạt cứ điểm cao cấp : các cứ điểm cao cấp, sẽ tăng càng nhiều bạc khố cho lãnh địa

Điểm danh vọng tranh đoạt : danh vọng càng cao, lượng bạc khố lãnh địa càng tăng cao

Phần thưởng lãnh địa chiến  : vinh dự, tướng ấn,đạo cụ cường hoá vv…vvv

l  Quân đoàn trưởng dùng một lượng bạc nhấtđịnh, xác nhận phát lệnh tấn công khiêu chiến cứ điểm chỉ định

l  Phạm vi khiêu chiến : đẳng cấp cứ điểm đánh chiếm tuỳ thuộc vào cấp độ lãnh địa, khi không ở trong lãnh địa chiến, bên bị khiêu chiến sẽ không thể từ chối

l  Ban đầu lãnh địa không có cứ điểm, sẽ không thể bị khiêu chiến

l  Căn cứ vào kết quả thằng thua, để phân định quyền chiếm lãnh địa, bên thắng chiếm cứ điểm cấp cao hơn, nếu cùng cấp sẽ không quyết định quyền chiếm cứ điểm

l  Bên thắng sẽ nhận được tất cả tài nguyên bên thua tổn thất, tài nguyên bên chiến thắng không bị tổn thất

l  Bên thắng sẽ nhận được tất cả điểm danh vọng mà bên thua tổn thất, cụ thể hãy xem phần Tranh đoạt điểm danh vọng

l  Những kiến trúc lãnh địa bị phá huỷ, sẽ cần tài nguyên lãnh địa và thời gian để tiến hành tu sửa, doanh trại bị phả huỷ trong chiến đấu cần phải xây dựng lại, tiêu hao nguyên liệu sản xuất ra từ trong lãnh địa và cả nguyên liệu từ tranh đoạt

1.1      Quy tắc tranh đoạt

ØTài nguyên tranh đoạt (bạc)

l  Số bạc tranh đoạt = Bạc cơ sở X Cấp độ tỷ lệ phần trăm lợi ích chênh lệch (tranh đoạt lãnh địa có cấp độ càng thấp so với mình, lượng bạc nhận được càng ít)

l  Bạc cơ sở bằng với 30% giới hạn kho bạc

l  Số bạc lớn hơn hoặc bằng với lượng bạc cơ sở mới có thể tiến hành sản xuất bạc, và lượng bạc cơ sở này không thể trực tiếp sử dụng

 

ØTranh đoạt danh vọng

l  Điểm danh vọng sẽ tăng hiệu quả sản xuất bạc khố lãnh địa

l  Mỗi lãnh địa sơ cấp có lượng danh vọng bằng 0, cùng với việc tiến hành lãnh địa chiến, danh vọng sẽ tăng lên hoạt giảm đi, nhưng không thấp hơn 0

l  Mỗi cấp độ cứ điểm đều có giới hạn về điểm danh vọng, khi danh vọng đạt đến giới hạn, không thể tích luỹ thêm

l  Nếu thất bại trong lãnh địa chiến, cấp cứ điểm sẽ bị giảm, lượng danh vọng vượt quá cũng sẽ bị trừ đi

l  Điểm tranh đoạt sẽ quyết định ELO ẩn, là công thức để xếp hạng

 

ØBạc tranh đoạt chuyển thành phần thưởng bạc khố ( phương án dự phòng)

l  Số bạc tranh đoạt có thể đổi thành bạc khố thông qua công thức, trực tiếp gửi vào các thành viên của quân đoàn giành thắng lợi

l  Công thức chuyển đổi

Bạc tranh đoạt :chia: giới hạn bạc cơ sở lãnh địa hiện tại nhân với lượng sản xuất lãnh địa hiện tại

ØPhương thức phát động

1) Khi cần phát động khiêu chiến, quân đoàn trưởng sẽ chủ động chọn mục tiêu khiêu chiến ở bản đồ nhỏ

2) Liệt truyện ở bản đồ nhỏ sẽ ưu tiên hiển thị những mục tiêu có thể tiến hành khiêu chiến

1Cứ điểm đã được mở khoá tương ứng với cấp độ lãnh địa hiện tại

2Cứ điểm cùng cấp hoặc cao hơn 1 cấp

3Cứ điểm không trong trạng thái chiến đấu

3) Phát động khiêu chiến cần tiêu tốn một lượng bạc nhất định

4) Bên bị khiêu chiến sẽ không tiêu tốn bạc,bị động tiếp nhận khiêu chiến

5) Sau khi phát động khiêu chiến, hai bên sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị trong 24 giờ, sau khi thời gian chuẩn bị kết thúc sẽ trực tiếp tiến vào lãnh địa chiến, lãnh địa chiến kéo dài 24 giờ, sau khi kết thúc sẽ không có thời gian bảo hộ

6) Giữa hai lần phát động tấn công có thời gian chờ là 7 ngày, có thể tiêu hao bạc để trực tiếp bỏ qua thời gian này (căn cứ theo thời gian chờ, bên bị khiêu chiến không phải chờ

 

ØGiai đoạn chuẩn bị

Sắp xếp phòng ngự

1) Cả hai bên tham chiến đều có 24h chuẩnbị, tiến hành sắp xếp chiến lược phòng ngự trong lãnh địa mình, trong thời gian này cũng có thể xây dựng lại và tu sửa kiến trúc trong lãnh địa

2) Trong thời gian này, kiến trúc lãnh địa vẫn trong trạng thái vận hành bình thường

3) Người chỉ huy trong thời gian chuẩn bị (trạng thái kiến trúc không phải đang tu sửa hoặc xây dựng) có thể sắp xếp thành viên quân đoàn vào vị trí phòng ngự, mỗi thành viên sẽ phòng thủ 1 vị trí

 

ØGiai đoạn chiến đấu

1) Trong quá trình chiến đấu, tính năng kiến trúc trong lãnh địa vẫn trong trạng thái bình thường

2) Thời gian chiến đấu kéo dài 24 giờ

 

ØGiai đoạn tổng kết

Toàn bộ cuộc chiến sẽ lấy việc tấn công Phủ thành chủ làm chính, nếu cả 2 bên đều chưa tấn công được phủ thành chủ, bên bị khiêu chiến sẽ giành chiến thắng

Điểm hộ thuẫn sẽ dùng để làm điều kiện phân định sau cùng

Phần thưởng cho quân đoàn thắng lợi

1) Bên thắng sẽ chiếm lĩnh cứ điểm cấp cao hơn làm thuộc địa, khiêu chiến cùng cấp sẽ không quyết định thuộc địa chiếm cứ

2) Bên thắng nhận được số bạc của bên thua

3) Bên thắng nhận được số danh vọng, bên thua mất điểm danh vọng

Phần thưởng cá nhân

1) Thành viên bên thắng nhận được rất nhiều phần thưởng vinh dự, thành viên bên thua nhận được một ít phần thưởng vinh dự

2) Thành viên bên thắng nhận được bảo rương cao cấp, bên thua nhận được bảo rương cấp thấp

3) Loại bảo rương căn cứ theo cấp độ cứ điểm trước khi chiến đấu, cấp cứ điểm càng cao, bảo rương càng cao cấp

 

ØGiai đoạn nghỉ

1) Tu sửa kiến trúc : kiến trúc bị phá huỷ cần thời gian để tu sửa, thời gian này căn cứ theo tỷ lệ phá huỷ kiến trúc

2) Xây dựng lại : doanh trại tạm thời bị tiêu diệt cần xây dựng lại, cần tiêu hao tài nguyên và thời gian

3) Có thể dùng nhiều tài nguyên hơn để sửa nhanh

 

1.3      Quy tắc chiến đấu cơ bản


Ảnh 6.3.1 Các đường tấn công trong lãnh địa chiến

 

ØLãnh địa chiến vẫn tuân theo hình thức chiến đấu hiện có, hai bên tham chiến cần tấn công cứ đểm lãnh địa đối thủ trong cùng một thời gian

ØMỗi thành trì mặc định có 5 hộ thuẫn

ØĐầu tiên là đánh thuẫn, phá thành, điều kiện phá thành là 2 sao trở lên, sau khi phá thành mới có thể mở khoá kiến trúc ở phía sau

ØTất cả quá trình này lấy thắng lợi làm tiền đề, nếu cả hay đều không tấn công được vào thành chủ lãnh địa, thì bên nghênh chiến sẽ chiến thắng

ØNếu cả 2 đều tấn công thành công phủ chủ lãnh địa, bên có điểm hộ thuẫn cao hơn sẽ chiến thắng, nếu điểm này như nhau thì bên bị khiêu chiến sẽ chiến thắng

ØTất cả thành viên đều có thể tham gia tấn công, nhưng mỗi người chỉ được tham gia 2 lần

ØChiến đấu sẽ tiêu hao binh lính, võ tướng mất máu sẽ vào trạng thái trị thương, không bị thay đổi tài nguyên, có thể sử dụng minh quân làm vật tiêu hao

 

1.4      Quy tắc chiến đấu đặc biệt

lTuyến tấn công

ØTuyến màu vàng, trắng và lam là 3 đường tấn công khác nhau, cần phát đột phá 2 trong 3 tuyến đường này, phải đánh được đến kiến trúc thứ 4 của 2 tuyến này mới có thể tấn công kiến trúc số 5, vượt qua được số 5 mới được tấn công số 6

ØKhu vực tuyến tấn công riêng, cần phải tuân theo trật tự tấn công, 1-2-3-4

 

lHoả mù

Căn cứ theo quy tắc về tuyến tấn công, hiện tại những kiến trúc không bị tấn công sẽ bị khóa hoặc bị che phủ bởi mây mù, không thể tiến hành kiểm tra, ấn vào sẽ không thể mở giao diện thông tin cụ thể (nút hiện dấu khoá, ấn vào sẽ hiện thông báo nhắc nhở nguyên nhân)

 

lBUFF Kiến trúc

Trong kiến trúc đặc biệt, thành trì của thành viên phòng ngự sẽ được nhận thêm thuộc tính khác nhau trong thời gian lãnh địa chiến

Loại BUFF kiến trúc vĩnh viễn có liên quan đến cấp độ và loại hình kiến trúc

Loại BUFF kiến trúc tạm thời có hiệu lực ngẫu nhiên khi xây dựng kiến trúc

BUFF kiến trúc có hiệu quả đối với võ tướng và kiến trúc trong thành trì của thành viên ở ô kiến trúc này, ví dụ : tăng 50% máu cho kiến trúc trong lãnh địa chiến

 

lMưu lược

Trong thời gian quân đoàn trưởng tiến hành bố phòng, sử dụng trên một vị trí phòng ngự bất kỳ, mỗi vị trí chỉ dùng được 1 mưu lược, đây là vật phẩm tiêu hao, sau khi lãnh địa chiến kết thúc không cần biết được sử hay chưa, đều sẽ bị xoá sạch

Mưu lược cần được sử dụng trong thời gian chuẩn bị, do quân đoàn trưởng sắp xếp

Tên

Phẩm

Loại tài nguyên quyên góp

Vị trí

Giới hạn

Miêu tả

Mãn thiên quá hải

Lục

Vàng

Doanh trại, cổng thành

9

Ẩn một vị trí phòng ngự trong doanh trại, khi các vị trí khác chưa thất thủ sẽ không thể nhìn thấy và thăm dò

Lao Kế

Lam

Vàng

Tất cả kiến trúc

4

Cần phá vỡ mưu kế với 2 sao trở lên không thì thành trì sẽ không chịu tổn thất nào

Thảo mộc giai binh

tím

Bảo châu

Vị trí trống

7

Phòng thủ một vị trí phòng ngự để trống

Quyển thổ trùng lai

Đỏ

Bảo châu

Tất cả kiến trúc

1

Thêm lớp phòng ngự cho một vị trí bất kỳ trong doanh trại, lần đầu bị tấn công sẽ phục hồi tất cả điểm hộ thuẫn


Ảnh 6.4.1Nghiên cứu mưu lược

Sản xuất mưu lược : nhận được từ vàng và bảo châu do thành viên cống hiến, thời gian chuẩn bị và thời gian nghỉ đều có thể sử dụng ( thời gian bắt đầu từ trận lãnh địa chiến trước đến trước khi bắt đầu trận chiến mới), mỗi loại mưu lược đều có giới hạn về số lượng

 

1.5      Quy tắc bố phòng quân đoàn trưởng

Trước khi bắt đầu chiến đấu, quân đoàn trưởng có thể tiến hành sắp xếp thành viên phòng ngự và sử dụng mưu lược trong giao diện bố phòng cứ điểm

Giao diện tổng


Ảnh 6.5.1giao diện bố phòng 1

 

Ảnh 6.5.2giao diện bố phòng 2

Trong bản đồ lãnh địa bên mình, có thể thay đổi hiển thị trạng thái bố phòng

Trạng thái bình thường


Ảnh 6.5.4 Giao diện chính và bản đồ lãnh địa

 

Hiển thị trạng thái bố phòng


Ảnh 6.5.5 Tình hình bố phòng

 

ØPhát động lãnh địa chiến với NPC ở lãnh địa cấp cao hơn 1 cấp, sẽ không cần chiến đấu mà tạm thời chiếm lĩnh ngay, nhưng không thể tiến hành thao tác này với NPC lãnh địa cùng cấp

ØTrong thời gian chiếm lĩnh tạm thời, lợi tức sẽ được tính tướng ứng với cứ điểm, khi cứ điểm này tiến vào trạng thái bảo hộ, sẽ không thể bị khiêu chiến

ØChiếm lĩnh tạm thời kéo dài 24 giờ, thời gian này có thể bị quân đoàn khác phát động khiêu chiến, nhưng nếu trong 24 giờ này không có ai phát động khiêu chiến, sẽ trực tiếp nhận được quyền sở hữu ở cứ điểm này

ØNếu trong 24 giờ này nhận được lời khiêu chiến từ quân đoàn khác, sẽ được coi là bên phòng ngự và tiến vào giai đoạn chuẩn bị và quá trình lãnh địa chiến bắt đầu

ØBên chiến thắng sẽ giành được quyền sở hữu cứ điểm mới, cứ điểm cũ sẽ trở về trạng thái không người, kẻ thất bại sẽ trờ về cứ điểm cũ

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT : (84-4).39877470
Email : vtcmobile@vtc.vn
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Lê Quốc Hoàn
Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 874/GP-BTTTT
Giới thiệu - Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ - Điều khoản